Aktuelle saker

Bestandsplan for 2022-2024 er nå klar og den kan lastes ned her


Bestandsplan som var for 2019-2021 kan lastes ned her


Bestandsplan som var for 2016-2018 kan lastes ned her


Driftsplan som var for 2013-2015 kan lastes ned her
Det er gjennomført ny elgbeitetaksering i Vorma -Storsjøen Elgregion 2019/2020. Hele rapporten kan du laste ned her


Elgbeitetaksering i Vorma -Storsjøen Elgregion 2014. Elgbestanden har sunket og beitepresset har gått ned i regionen. Hele rapporten kan du laste ned her


Elgbeitetakserin i Vorma Storsjøen Elgregion i 2009. Det ble registrert et svært hardt beitetrykk i regionen. Hele rapporten kan du laste ned her