Aktuelle saker

Bestandsplan for 2016-2018 er nå klar og den kan lastes ned her


Driftsplan som var for 2013-2015 kan lastes ned her


Driftsplan som var for 2010-2012 kan lastes ned her


Det er gjennomført ny elgbeitetaksering i Vorma -Storsjøen Elgregion 2014. Elgbestanden har sunket og beitepresset har gått ned i regionen. Hele rapporten kan du laste ned her


Elgbeitetaksering på 58 bestand i Vorma Storsjøen Elgregion i 2009. Det ble registrert et svært hardt beitetrykk i regionen. Hele rapporten kan du laste ned her