Kontaktpersoner

Rolle Navn Telefonnummer
Leder Kristian Bøhn 92 89 11 68
Nest Leder Erling Jellum 90 77 71 12
Kasserer Mari Risvik-Jellum 97 19 23 34
Sekretær Rolf Wexels Riser 91 19 73 29
Styremedlem Ole Kristian mobæk 95 23 44 33
Salg av rådyrkort nord Kristian Bøhn 92 89 11 68
Salg av rådyrkort syd Bjørn By 90 87 79 18
Salg av beverkort Bjørn By 90 87 79 18
E-Post adresse er post@vormaost.no