Priser og jakttider 2017

Rådyr:

Jeger Gjest til jeger Jakttider
Gevirbukk 1600 kr 600 kr 10/8 - 24/9
Valgfritt dyr 1150 kr 600 kr 25/9 - 4/10 og
16/10 - 23/12
Lam 650 kr 600 kr

Dersom du har godkjent sporhund for ettersøk, reduseres prisene med 75 kr.

Småvilt og Hare:

Småvilt med hund Småvilt uten hund Jakttider
Årskort 900 kr 700 kr 10/9 - 4/10 og
16/10 - 23/12
Dagskort 250 kr 250 kr 10/9 - 4/10 og
16/10 - 23/12
Todagerskort 350 kr 350 kr 10/9 - 4/10 og
16/10 - 23/12

Etter 1. januar tillates harejakt dersom snødybden er under 35 cm (kun med rådyrtrenet hund).

Bever

Jeger Gjest til jeger Jakttider
550 kr 250 kr 20/10 - 30/4

Kun and eller due:

And Due Jakttider
250 kr 50 kr 21/8 - 10/9