Priser og jakttider 2023

Rådyr:

Jeger Gjest til jeger Jakttider
Gevirbukk 1800 kr 600 kr 10/8 - 24/9
Valgfritt dyr 1300 kr 600 kr 25/9 - 4/10 og
16/10 - 23/12
Lam 800 kr 600 kr

Dersom du har godkjent sporhund for ettersøk, reduseres prisene med 75 kr.

Småvilt og Hare:

Småvilt med hund Småvilt uten hund Jakttider
Årskort 1000 kr 800 kr 10/9 - 4/10 og
16/10 - 23/12
Dagskort 300 kr 300 kr 10/9 - 4/10 og
16/10 - 23/12
Todagerskort 400 kr 400 kr 10/9 - 4/10 og
16/10 - 23/12

Etter 1. januar tillates harejakt dersom snødybden er under 35 cm (kun med rådyrtrenet hund,Dvs hund som ikke jager Rådyr).

Bever

Jeger Gjest til jeger Jakttider
850 kr 300 kr 16/10 - 30/4

Kun and eller due:

And Due Jakttider
250 kr 50 kr 21/8 - 10/9