Priser og jakttider 2020

Rådyr:

Jeger Gjest til jeger Jakttider
Gevirbukk 1600 kr 600 kr 10/8 - 24/9
Valgfritt dyr 1150 kr 600 kr 25/9 - 4/10 og
19/10 - 23/12
Lam 650 kr 600 kr

Dersom du har godkjent sporhund for ettersøk, reduseres prisene med 75 kr.

Småvilt og Hare:

Småvilt med hund Småvilt uten hund Jakttider
Årskort 950 kr 750 kr 10/9 - 4/10 og
19/10 - 23/12
Dagskort 275 kr 275 kr 10/9 - 4/10 og
19/10 - 23/12
Todagerskort 375 kr 375 kr 10/9 - 4/10 og
19/10 - 23/12

Etter 1. januar tillates harejakt dersom snødybden er under 35 cm (kun med rådyrtrenet hund,Dvs hund som ikke jager Rådyr).

Bever

Jeger Gjest til jeger Jakttider
600 kr 300 kr 20/10 - 30/4

Kun and eller due:

And Due Jakttider
250 kr 50 kr 21/8 - 10/9